autentificare cu OpenID
Hotărâre privind folosirea de către societățile bancare a spațiilor locative care au fost construite sau adaptate în scopul comerțului de bancă
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Primăria municipiului București, precum și primăriile orașelor reședință de județ și ale celorlalte localități vor lua măsuri pentru identificarea tuturor clădirilor și spațiilor locative care prin construcția lor sau adaptările ulterioare au fost destinate a fi utilizate ca unități bancare și care sunt utilizate cu altă destinație.

Art. 2. - După identificarea clădirilor și spațiilor prevăzute la art. 1, primăriile vor lua măsuri pentru eliberarea acelora care nu sunt proprietate personală a cetățenilor, prin atribuirea actualilor deținători de alte spații și atribuirea clădirilor și spațiilor ce devin libere societăților bancare.

Art. 3. - Clădirile și spatiile menționate la art. 1, care fac parte din categoria celor ce pot fi valorificate, vor fi vândute societăților bancare cărora li se pun la dispoziție.