autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea funcționării unui oficiu al Departamentului caritabil al Episcopiei Ortodoxe Române din Statele Unite ale Americii și Canada, pe teritoriul României
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză funcționarea pe teritoriul României a unui oficiu al Departamentului caritabil al Episcopiei Ortodoxe din Statele Unite ale Americii și Canada, statul Michigan, comitatul Jackson.

Art. 2. - Oficiul prevăzut la art. 1 va funcționa în municipiul București și va desfășura acțiuni prin două programe de asistență: „Ajutor pentru România” și „Ajutor pentru copii din România", constând în alimente, medicamente, unelte și semințe agricole, dotări pentru spitale, azile de bătrâni și orfelinate, cărți de literatură medicală și educativ-religioasă.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, oficiul va beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația română în vigoare.