autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea funcționării în România a organizației „World Vision International”, prin înființarea unei filiale a acesteia
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză funcționarea pe teritoriul României a organizației „World Vision International”, cu sediul principal în Statele Unite ale Americii, statul California, comitatul Los Angeles, prin înființarea unei filiale.

Art. 2. - Filiala organizației „World Vision International" va funcționa conform statutului prevăzut în anexă[1], cu respectarea legislației române, și va desfășura în România acțiuni privind ajutorarea persoanelor aflate în nevoie, orfani, bătrâni, copii, handicapați, va acorda asistență de specialitate instituțiilor române însărcinate cu protecția acestor categorii de persoane, va efectua acțiuni privind perfecționarea cadrelor medicale și a altor specialiști angrenați în domeniul sănătății publice, al medicinei sociale și al protecției persoanelor handicapate.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, filiala va beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația română în vigoare.

  1. Anexa se comunică celor interesați.