autentificare cu OpenID
Decret privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor și al mașinilor de scris
  • tipul: Decret
  • numărul: 98 / 1983
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 1 / 1989.

Acte care menționează acest act: