autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea plafonului de credite financiare externe cu garanție guvernamentală ce se pot contracta în semestrul I 1991
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 16 mai 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 16 mai 1991.
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - În vederea asigurării resurselor valutare necesare aprovizionării cu materii prime prioritare, combustibili, energie și alte bunuri, precum și creșterii rezervelor în devize, se autorizează Banca Națională a României și Ministerul Economiei și Finanțelor de a contracta și garanta în semestrul I 1991 credite financiare în limita sumei de 2,0 miliarde dolari S.U.A.

Art. 2. - Guvernul va informa lunar Parlamentul asupra creditelor contractate și condițiilor obținute în ce privește termenele de rambursare, nivelul dobânzii și alte costuri, precum și asupra destinațiilor acestor credite.