autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui deputat
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 165 din Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Adunarea Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul deputat Florin Crisbășan, aparținând Grupului parlamentar ecologist și social-democrat, Circumscripția electorală nr. 8 Brașov, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.