autentificare cu OpenID
Hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei centrale pentru recensământul populației și locuințelor - 1992
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Ca urmare a modificărilor intervenite în componența Guvernului României la 29 aprilie 1991, Comisia centrală pentru recensământul populației și locuințelor, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1079 din 8 octombrie 1990, se actualizează potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Componența Comisiei centrale pentru recensământul populației și locuințelor
Președinte:

Dan Mircea Popescu - ministru de stat însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială

Vicepreședinți:

Petru Pepelea - secretar de stat - președintele Comisiei Naționale pentru Statistică

Octavian Partenie - secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Gheorghe Polizu - secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

Secretar:

Alexandru Radocea - vicepreședintele Comisiei Naționale pentru Statistică

Membri:

Dumitru Popescu - secretar de stat la Ministerul Industriei

Sorin Cristea - secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei

Babeți Coriolan - secretar de stat la Ministerul Culturii

Iacob George - secretar de stat la Ministerul Sănătății

Gheorghe Voinea - secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale

Ioan George Dănescu - secretar de stat la Ministerul de Interne

Constantin Ene - secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Mihai Galea - secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Virgil Popescu - subsecretar de stat la Ministerul Comunicațiilor

Goga Eugeniu - subsecretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor

Adrian Duță - subsecretar de stat la Ministerul Justiției

Doru Trifoi - Director general în Direcția pentru Administrația Locală

Vasile Ghețău - director general în Comisia Naționala pentru Statistică.