autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea unor scutiri de taxe vamale pentru lucrările de metrou
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă scutirea de taxe vamale pentru importurile de escalatoare de metrou (scări rulante) și piesele de schimb de primă dotare aferente, realizate în anii 1991-1993.