autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acoperirea cheltuielilor cu lucrările de împăduriri în fond forestier
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - În cheltuielile de producție ale Regiei autonome a pădurilor „Romsilva” se include contravaloarea lucrărilor de împăduriri în fond forestier în limita sumei de 65 lei/mc masă lemnoasă aprobată anual, potrivit legii, pentru exploatare.