autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 268/1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 268/1991 se modifică prin eliminarea Administrației naționale a serviciilor de trafic aerian București din enumerarea regiilor autonome cu specific deosebit.