autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numiri în funcția de adjunct al ministrului sportului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Dinu Cornel și Ispas Mihail se numesc în funcția de adjunct al ministrului sportului.