autentificare cu OpenID
Lege privind înființarea, desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 mai 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 9 mai 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind înființarea, desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Înființarea, desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare se fac prin decret al Președintelui României, la propunerea Guvernului.