autentificare cu OpenID
Hotărâre privind garantarea rambursării unor credite
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să garanteze rambursarea creditului ce se va contracta în anul 1991 de către Societatea comercială „Metroul” - S.A. cu Banca Română pentru Dezvoltare în valoare totală de 1.400 mil. lei, începând cu anul 1993, din fondurile bugetare ce se vor pune la dispoziția acestei societăți în condițiile legii.

Valoarea efectivă a creditului va fi actualizată în funcție de influențele liberalizării prețurilor.

Rambursarea creditului se va face cu anticipație în cazul soluționării problemei de finanțare a investițiilor privind realizarea lucrărilor de metrou și din alte resurse.

Art. 2. - Creditul va fi utilizat în completarea resurselor bugetare alocate în anii 1991 și 1992 pentru executarea Magistralei IV de metrou, iar dobânzile aferente vor fi suportate din economii la devizul general al investiției.