autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea în funcția de adjunct al ministrului transporturilor și șef al Departamentului aviației civile
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Prunariu Dumitru Dorin se numește în funcția de adjunct al ministrului transporturilor și șef al Departamentului aviației civile.