autentificare cu OpenID
Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România - China
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - China, după cum urmează:

1. Vasile Văcaru - președinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
2. Victor Vaida - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă din România)
3. Vasile Sălăgean - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
4. Ivan Sabin - secretar - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
5. Floarea Lupu Calotă - secretar - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
Membri:
6. Ioan Ilie Nistor - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
7. Alexandru Piru - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
8. Constantin Sava - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
9. Adrian-Ovidiu Moțiu - senator, Partidul Unității Naționale Române
10. Nicolae Cajal - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
11. Mihail Iurcu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
12. Corvin-Laurențiu Bangu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
13. Miklóș Fazakaș - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
14. Adrian Simion - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
15. Valeriu Mornanu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
16. Sorin-Adrian Vornicu-Nichifor - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
17. Dumitru Călueanu - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
18. Gelu Juncu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
19. Antonie Iorgovan - senator, independent
20. Attila Verestóy - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
21. Ilie Gîtan - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
22. Mircea Voica - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
23. Constantin Bărbulescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
24. Neculai-Simeon Tatu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
25. Virgil Popa - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
26. Teiu Păunescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
27. Vasile Bran - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
28. Marian Enache - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
29. Toader Mănăilă - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
30. Ioan Moldovan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
31. Mircea Man - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
32. Bujor Septimiu Tatu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
33. Horia Florescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
34. Vasile Gionea - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin și democrat
35. Ioan Oancea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
36. Cornel Nica - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Partidul Socialist Democratic Român)
37. Adrian Duță - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
38. Cornel Constantinescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
39. Ioan Marcu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
40. Glicherie Stanciu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
41. Nichita Sandu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
42. Nicolae Băteanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
43. Ovidiu Cameliu Petrescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
44. Gheorghe Nicolae Tăut - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
45. Ion Gurău - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
46. Radu Grigore - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
47. Sabin Adrian Drăgan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
48. Viorel Găină - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
49. Ananie Ivanov - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
50. Elena Dumitru - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
51. Alexandru Brezniceanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
52. Constanța Comișel - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
53. Victor Murea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
54. Marin Ionică - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
55. Ioan Catarig - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
56. Ion Tomescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
57. Alexandru Comănescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
58. Constantin Sorescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
59. Tahsin Gemil - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale, altele decât cea maghiară (Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România)
60. Petru Bona - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
61. Carol-Matei Ivanciov - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale, altele decât cea maghiară (Uniunea Bulgară din Banat - România)
62. Costică Canacheu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
63. Ioan Gavra - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
64. Ioan-Paul Cojocaru - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
65. Ioan Ban - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
66. Gheorghe Glăvan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
67. Ioan Bogdan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
68. Ioan Iețcu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă din România)
69. Antonică Dijmărescu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă din România)
70. Filip Moisei - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă din România)
71. Ioan Florin Tupilatu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă din România)
72. Constantin Topliceanu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă din România)
73. Florin Crisbășan - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă din România)
74. Eugeniu Ghiță - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
75. Ioan Florea - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
76. Mariana Bezdadea - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă din România)
77. Cornel Protopopescu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
78. Vasile Lascu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Social-Democrat Român)
79. Tatiana Gogoașă - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
80. Viorica Edelhauser - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
81. Corina Ion-Iosif - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
82. Marius Mihail Tudor - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
83. Radu Berceanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
84. Petre Gongu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
85. Radu Mircea Ispas - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
86. Cătălin Marian Rădulescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
87. Vasile Nistor - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
88. Alexandru-Nicolae Mischie - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
89. Mircea Filimon - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
90. George Simatiuc - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
91. Ioan Turlacu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
92. Augustin Botiș-Griguță - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
93. Mircea David - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
94. Paul Adrian Ilieș - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
95. Gheorghe Lungu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
96. Nicolae Lazăr - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
97. Constantin Calinic Argatu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
98. Ștefan Cazimir - deputat, Partidul Liber-Schimbist
99. Gheorghe Chivu - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Partidul Democrat-Agrar din România)
100. Dumitru Diaconescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
101. Ion Năstăsescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
102. Corneliu Dorin Gavaliugov - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale