autentificare cu OpenID
Lege pentru retragerea rezervei României la Protocolul relativ la prohibirea întrebuințării în război a gazelor asfixiante, toxice sau altele similare și a mijloacelor bacteriologice
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 martie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 27 mai 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru retragerea rezervei României la Protocolul relativ la prohibirea întrebuințării în război a gazelor asfixiante, toxice sau altele similare și a mijloacelor bacteriologice și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - România își retrage rezerva la Protocolul relativ la prohibirea întrebuințării în război a gazelor asfixiante, toxice sau altele similare și a mijloacelor bacteriologice, încheiat la Geneva la 17 iunie 1925.