autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă a Adunării Deputaților
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În vederea cercetării împrejurărilor în care Serviciul Român de Informații a inițiat, în localitatea Berevoiești, județul Argeș, acțiunea de distrugere a unor documente din arhiva proprie și a fostei securități, prin încălcarea normelor referitoare la păstrarea, circulația și distrugerea documentelor,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se înființează o comisie de anchetă a Adunării Deputaților în următoarea componență:

 1. Ioan Moldovan, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale - președinte
 2. Nicolae Enescu, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - vicepreședinte
 3. Marcel Chirițescu, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale - secretar
      Membri:
 4. Sandu Nichita - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 5. Toader Mănăilă - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 6. Ioan Ștefan - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 7. Béla Nagy - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 8. Viorica Edelhauser - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
 9. Nicolae Ionescu-Galbeni - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat.