autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Curții Supreme de Justiție pe anul 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se alocă Curții Supreme de Justiție, de la rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, suma de 3,3 milioane lei, în vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare a Secției de contencios administrativ.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991.