autentificare cu OpenID
Hotărâre privind folosirea taxelor de utilizare a autostrăzilor pentru rambursarea creditelor bancare acordate în vederea construcției
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Taxele de utilizare ce se vor institui pe sectoarele de autostrăzi puse în funcțiune vor rămâne la dispoziția Administrației naționale a drumurilor - regie autonomă, finanțată de la bugetul statului, pentru rambursarea creditelor acordate, având ca destinație construcția de autostrăzi, sau la dispoziția societății concesionare pe perioada concesiunii, pentru rambursarea capitalului investit.