autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea tarifului de distribuție a energiei termice livrate la consumatori din sistemul de termoficare al municipiului București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea acoperirii cheltuielilor de distribuție a energiei termice din sistemul de termoficare al municipiului București, începând cu data de 1 iulie 1991 se stabilește tariful de 172 lei/Gcal.

Prețul de livrare cu amănuntul al energiei termice pentru populație rămâne neschimbat.

Art. 2. - Influențele financiare decurgând din aplicarea prezentei hotărâri în anul 1991 vor fi suportate potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la protecția socială a populației.