autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la uniformele militare și portul acestora
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Uniformele militarilor sunt cele prevăzute în regulamentele pentru descrierea și portul uniformelor militare din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne.

Art. 2. - Ministerele, alte organe centrale ale administrației de stat, prefecturile și primăriile, alte instituții publice și agenții economici pot stabili și folosi uniforme specifice pentru personalul propriu numai cu avizul prealabil al Ministerului Apărării Naționale.

Art. 3. - Este interzisă vânzarea sau cumpărarea, de către agenții economici neautorizați sau persoanele fizice și juridice, a uniformelor militare sau a unor articole din compunerea uniformelor militare.

Art. 4. - Comenduirile de garnizoane, ofițerii și subofițerii de poliție vor lua măsuri pentru identificarea persoanelor care încalcă prevederile prezentei hotărâri și vor sesiza organele competente, potrivit legii.