autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unei comisii speciale pentru avizarea proiectului Legii privatizării
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 59 din Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Art. 1. - Se înființează o comisie specială pentru avizarea proiectului Legii privatizării, în următoarea componență:

Biroul comisiei
 1. Ionel Blaga, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale - președinte
 2. Ioan Bogdan, Grupul parlamentar al Fontului Salvării Naționale - vicepreședinte
 3. Vaida Teodor Mircea, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - vicepreședinte
 4. Pécsi Ferenc, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - secretar
 5. Corneliu Ruse, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale - secretar
  Membri:
 6. Cantemir Gafar - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 7. Ștefan Seremi - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 8. Aurelian Dochia - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 9. Octavian Căpățînă - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române
 10. Vasile Bran - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 11. Găină Viorel - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 12. Ion Diaconescu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 13. Cornel Nica - Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist democrat
 14. Dinu Patriciu - Grupul parlamentar de orientare liberală
 15. Mihăiescu Teodor-Horia - Grupul parlamentar de uniune social-democrată
 16. Vasile Munteanu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 17. Milenco Luchin - Grupul parlamentar al minorităților naționale, altele decât cea maghiară
 18. Petre Ninosu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 19. Vida Iuliu - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 20. Mihai Enăchescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 21. Ioan Florea - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
 22. Ioan Staicu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 23. Vasile Ciuciu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 24. Gheorghe Albu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 25. Filip Moisei - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat.

Art. 2. - Comisia specială pentru avizare prevăzută la art. 1 va depune raportul asupra proiectului Legii privatizării până la data de 30 iunie 1991.