autentificare cu OpenID
Hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de senator
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 145 din Regulamentul Senatului și
având în vedere Referatul nr. 875/1991 al Comisiei juridice, de numiri, disciplină și imunități a Senatului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul ia act de faptul că senatorul Manolache Adrian, aparținând Partidului Ecologist Român, circumscripția electorală nr. 41 București, a părăsit definitiv țara, stabilindu-se în străinătate și, considerându-l demisionat, declară vacant locul de senator deținut de acesta.