autentificare cu OpenID
Lege privind modificarea unor dispoziții referitoare la activitatea de judecată
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 mai 1991.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 25 iunie 1991.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind modificarea unor dispoziții referitoare la activitatea de judecată și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Judecătoriile și tribunalele județene judecă în complete formate numai din judecători.

Art. II. - Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească se modifică după cum urmează:

1. Articolul 23 alineatul 4 punctul 1, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) cererile introduse pe cale principală, referitoare la pensii de întreținere; litigiile patrimoniale dintre persoanele fizice, având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun mobil, când valoarea litigiului nu depășește 30.000 lei și nu privește o succesiune sau împărțeli de bunuri; acțiunile posesorii; cererile privind înregistrările în registrele de stare civilă; plângerile împotriva încheierilor de aprobare a proceselor-verbale de constatare a contravențiilor vamale; luarea unor măsuri asiguratorii sau a unor măsuri vremelnice în cazuri urgente; cererile de orice fel referitoare la popriri; litigiile de muncă, exceptând contestațiile împotriva desfacerii contractului de muncă și a deciziilor de imputare a căror valoare depășește 50.000 lei;

b) pricinile și cererile care, potrivit legii, se soluționează de judecătorii în ultimă instanță."

2. Articolul 23 alineatul ultim va avea următorul cuprins:

„În caz de indivizibilitate sau conexitate, chiar dacă numai una dintre cereri sau infracțiuni nu întrunește condițiile prevăzute în alineatul precedent, completele de judecată se compun potrivit dispozițiilor alin. 1.”

3. Articolul 23 alineatele 2 și 3 și articolul 26 alineatul 4 se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 18/1968 privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Verificarea sesizărilor și cererilor arătate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funcționează pe lângă fiecare judecătorie și este alcătuită din:

 • un judecător de la judecătorie, desemnat de președintele tribunalului județean, în calitate de președinte;
 • un procuror de la procuratura locală, desemnat de procurorul șef al procuraturii județene, și un delegat desemnat de directorul administrației financiare județene."

2. Articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„Recursul se soluționează de o comisie care funcționează pe lângă fiecare tribunal județean și este alcătuită din:

 • vicepreședintele tribunalului județean, în calitate de președinte;
 • un judecător de la tribunalul județean, desemnat de președintele acestei instanțe, procurorul șef adjunct al procuraturii județene și directorul administrației financiare județene sau înlocuitorul acestuia.”

3. Articolul 10 alineatul 3, articolul 14 alineatul 2 și articolele 15-20 se abrogă.

Art. IV. - Articolul 17 alineatul 2 din Legea nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori va avea următorul cuprins:

„Judecătoria soluționează contestația în termen de cel mult 15 zile de la data sesizării, cu citarea organelor și persoanelor arătate în art. 16 alin. 1, dispozițiile art. 15 alin. 2 și art. 16 alin. 3 fiind aplicabile. Participarea procurorului este obligatorie.”

Art. V. - Articolul 6 din Decretul nr. 203/1974 privind înființarea și organizarea de secții maritime și fluviale la unele instanțe judecătorești și unități de procuratură se abrogă.

Art. VI. - Orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.