autentificare cu OpenID
Lege privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale
  • tipul: Lege
  • numărul: 1 / 1985
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 1 / 1989.

Acte care menționează acest act: