autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Centrala electrică de termoficare Drobeta-Turnu Severin - extindere cu un cazan de 420 t/h și două cazane de 105 t/h, cu funcționare pe păcură”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă proiectul în fază unică pentru obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare Drobeta-Turnu Severin - extindere cu un cazan de 420 t/h și două cazane de 105 t/h, cu funcționare pe păcură”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici din anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Lucrările rămase de executat la 31 decembrie 1990, în valoare de 891,7 mil. lei (în prețuri valabile la 31 decembrie 1989), se vor finanța din surse proprii, credite bancare și alocații de la bugetul administrației centrale de stat, în limita fondurilor repartizate anual de ordonatorul principal de credite.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.