autentificare cu OpenID
Hotărâre privind finanțarea acțiunilor de promovare turistică
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Finanțarea acțiunilor de promovare turistică în străinătate, constând din publicitate și reclamă turistică și alte acțiuni specifice acestui domeniu, se realizează din bugetul administrației centrale de stat, cât și din contribuția agenților economici, indiferent de forma de proprietate, care desfășoară activități turistice, inclusiv unitățile care efectuează prestații de transport turistic.

Pentru anul 1991, cheltuielile în lei care se suportă din bugetul administrației centrale de stat, pe seama rezervei bugetare a Guvernului, sunt în sumă de 130 milioane lei, din care cheltuielile în valută care se acoperă din fondul valutar centralizat al statului sunt în sumă de 1,3 milioane dolari S.U.A.

Art. 2. - Agenții economici cu activitate de turism vor contribui cu fonduri în lei și valută în cotele prevăzute în anexă. Sumele rezultate din aplicarea cotelor se vor vira trimestrial, în prima lună din trimestrul următor, în contul Ministerului Comerțului și Turismului - Departamentul turismului.

Art. 3. - Fondurile constituite, potrivit art. 1 și 2, pentru promovarea turismului românesc în străinătate, vor fi administrate și gestionate de Departamentul turismului din cadrul Ministerului Comerțului și Turismului.


[modificare] Anexă

Cotele de participare a agenților turistici la activitatea de promovare turistică în anul 1991
I. Fonduri în valută Cota de participare
Încasări brute în valută din turismul internațional (acțiuni pe bază de contracte externe și încasări directe în țară pe valută din programe turistice, vânzări de mărfuri, schimb valutar, transport turiști auto și cablu) 0,8%
Încasări în valută de la cazinouri și săli de jocuri (electronice, electromecanice etc.) 1,0%
II. Fonduri în lei
Încasări din prestări de servicii turistice (inclusiv din transporturi turistice auto și din desfaceri de mărfuri prin unități de alimentație publică 0,8%
Încasări din turism, cu cetățeni români (excursii interne, odihnă - tratament și excursii externe) 0,4%