autentificare cu OpenID
Hotărâre privind crearea și funcționarea terminalului național conectat la rețeaua de comunicații directe între statele participante la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se creează terminalul național conectat la rețeaua de comunicații directe între statele participante la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa, în conformitate cu prevederile Documentului de la Viena, din 1990, cu privire la măsuri de întărire a încrederii și securității în Europa, capitolul „Comunicații”.

Art. 2. - Terminalul național se instalează și va funcționa în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu un personal încadrat conform anexei[1].

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul Ministerului Comunicațiilor și în cooperare cu Ministerul Apărării Naționale, va lua măsuri pentru procurarea, instalarea și punerea în funcțiune a aparaturii terminalului național conectat la rețeaua de comunicații C.S.C.E.

Art. 4. - Cheltuielile pentru procurarea echipamentelor și materialelor necesare terminalului, salarizarea personalului și asigurarea desfășurării activității curente a acestuia se suportă din bugetul Guvernului.

În acest scop, Ministerul Economiei și Finanțelor va suplimenta bugetul Ministerului Afacerilor Externe cu sumele corespunzătoare.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.