autentificare cu OpenID
Hotărâre privind crearea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a Subsecretariatului de stat pentru relațiile cu Republica Moldova
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În cadrul Ministerului Afacerilor Externe se creează Subsecretariatul de stat pentru relațiile cu Republica Moldova.

Art. 2. - Subsecretariatul va fi condus de un subsecretar de stat și va fi încadrat astfel:

  • un director adjunct;
  • patru consilieri (pe probleme politico-economice, consular-juridice, culturale și istorice);
  • un referent documentarist;
  • o secretară-dactilo.

Art. 3. - Cheltuielile necesare pentru posturile mai sus menționate și pentru activitățile subsecretariatului vor fi acoperite din alocațiile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 1991.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 834/25 iulie 1990 privind organizarea, atribuțiile și modul de funcționare a Ministerului Afacerilor Externe se completează în mod corespunzător.