autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea Uzinei „G” Râmnicu Vâlcea, din subordinea Departamentului industriei chimice și petrochimice al Ministerului Industriei, în structura Institutului de fizică atomică din subordinea Ministerului Învățământului și Științei și reorganizarea sa ca Institut de criogenie și separări izotopice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Uzina „G” Râmnicu Vâlcea trece, din subordinea Departamentului industriei chimice și petrochimice al Ministerului Industriei, în structura Institutului de fizică atomică din subordinea Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 2. - La aceeași dată se înființează Institutul de criogenie și separări izotopice, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Uzinei „G”, care își încetează activitatea.

Art. 3. - Structura organizatorică a Institutului de criogenie și separări izotopice și numărul de posturi sunt prevăzute în anexă[1], care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Activul și pasivul Uzinei „G” se preiau de către Institutul de criogenie și separări izotopice.

Personalul care trece la noua unitate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Industriei vor introduce modificările necesare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Învățământului și Științei, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.