autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la plata salariilor contabililor șefi din cooperativele agricole, în perioada 1 iulie - 31 decembrie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Salariile contabililor șefi din cooperativele agricole se vor achita în perioada 1 iulie - 31 decembrie 1991 din sumele obținute ca urmare a lichidării patrimoniului cooperativelor agricole de producție, înainte de achitarea creditorilor cooperativei.

Art. 2. - Plata salariilor, contribuției privind asigurările sociale, cotei de șomaj și compensațiilor bănești pentru contabilii șefi din cooperativele agricole se va face de către direcțiile generale pentru agricultură și alimentație, județene, din sumele încasate în acest scop de la cooperativele agricole.

Salariile contabililor șefi se vor stabili în conformitate cu prevederile art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991.