autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suportarea din rezerva bugetară a cheltuielilor necesare publicării în Monitorul Oficial al României a listei cetățenilor români aflați în străinătate care au solicitat renunțarea la cetățenia română
  • semnat: p. Prim-ministru, Eugen Dijmărescu
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să aloce, din rezerva bugetară pe anul 1991, în limita sumei de 1.500.000 lei, contravaloarea publicării în Monitorul Oficial al României, de către Ministerul Justiției - Comisia pentru probleme de cetățenie, a listei cuprinzând cele 2.500 persoane cetățeni români, aflați în străinătate și care au solicitat renunțarea la cetățenia română înainte de adoptarea Legii nr. 21/1991.