autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încadrarea în muncă a absolvenților învățământului superior și liceal, promoția 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Absolvenții învățământului superior, promoția 1991, se încadrează în muncă pe posturile oferite de agenții economici.

(2) Societățile comerciale, regiile autonome și ceilalți agenți economici vor stabili, în condiții de autonomie deplină, posturile vacante pe specialități în care pot fi angajați absolvenți ai învățământului superior și le vor comunica direcțiilor județene de muncă și protecție socială, în vederea transmiterii acestora centralizat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale la Ministerul Învățământului și Științei.

(3) Angajarea absolvenților învățământului superior universitar, medico-farmaceutic și artistic în unități de învățământ, unități sanitare sau de cultură se va face, după caz, de către Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii.

Art. 2. - (1) Absolvenții de licee, promoția 1991, se încadrează în muncă, pe posturile oferite de agenții economici, în meseria pentru care s-au pregătit, urmând ca în primele 9 luni să continue pregătirea practică, care se va finaliza cu examen de calificare.

(2) Absolvenții liceelor pedagogice și sanitare vor fi încadrați, în totalitate, în unități de învățământ preuniversitar și, respectiv, de ocrotire a sănătății, subordonate Ministerului Învățământului și Științei și Ministerului Sănătății.

Art. 3. - (1) Agenții economici cu capital de stat și privat, care angajează cu contract de muncă absolvenți din promoția 1991, primesc pentru fiecare absolvent, pe primele 9 luni de la angajare, fondul de salarii aferent, echivalent cu 70% din salariul minim brut indexat pe economie pentru cei cu studii superioare și 60% din salariul minim brut indexat pe economie pentru cei de liceu.

(2) Sumele necesare pentru plata salariilor în condițiile prevăzute la alin. 1 se virează, lunar, agenților economici, de direcțiile de muncă și protecție socială din fondul pentru plata ajutorului de șomaj.

Art. 4. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale va emite instrucțiuni privind modul de stabilire și virare către agenții economici a fondului de salarii, prevăzut la art. 3, pentru absolvenții din promoția 1991, angajați în muncă.

Art. 5. - Absolvenții învățământului superior și liceal care nu au promovat examenul de diplomă sau, după caz, de bacalaureat se pot adresa, pentru angajare, potrivit dispozițiilor legale, oficiilor forței de muncă din județul de domiciliu.