autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Acte care menționează acest act:

Adunarea Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 87 din 28 iunie 1990, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 124 alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Moțiunea de cenzură se adoptă prin vot secret. Ea este adoptată dacă cel puțin jumătate plus unu din numărul total al deputaților a votat în favoarea acesteia.”

2. Articolul 147 va avea următorul cuprins:

„Art. 147. - Mandatul de deputat este incompatibil cu exercitarea unei funcții din administrația publică, cu excepția aceleia de membru al Guvernului.”

3. La Articolul 158 se adaugă următorul alineat:

„În cazurile prevăzute la alin. 1 și în orice alte situații în care locul de deputat devine vacant, prevederile art. 153 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.”

4. Articolul 159 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Deputații au dreptul la un salariu de bază, la spor de vechime în muncă, la o indemnizație zilnică pentru participarea la lucrările în plen, în comisii sau la ședințele Biroului permanent, precum și la diurne de deplasare.”

5. La articolul 159 se adaugă următorul alineat:

„Prevederile alin. 1 nu se aplică deputaților care sunt membri ai Guvernului sau celor care îndeplinesc o misiune temporară încredințată de Guvern.”

6. La articolul 162 se adaugă următoarele două alineate:

„Prevederile alin. 2 se aplică și deputaților care sunt membri ai Guvernului, în cazul în care absența acestora a fost determinată de exercitarea atribuțiilor funcției pe care o îndeplinesc.

Prezența deputaților membri ai Guvernului la lucrările în plen ale Adunării Deputaților este obligatorie la deschiderea și încheierea sesiunilor Adunării Deputaților, la dezbaterea și adoptarea proiectelor de legi și a propunerilor legislative din sfera lor de competență, la dezbaterea moțiunii de încredere și a moțiunii de cenzură, la dezbaterea interpelărilor privind politica departamentului de care răspund, la dezbaterea mesajelor Președintelui României și a declarațiilor politice ale primului-ministru.”

Art. II. - Termenii indemnizație, indemnizație lunară sau indemnizație parlamentară din cuprinsul art. 36 alin. 3, 159 alin. 3, 160, 164, alin. 2, 173 alin. 2 ale Regulamentului Adunării Deputaților se înlocuiesc cu termenul salariu de bază.

Art. III. - Articolul 166 se trece în secțiunea a doua a capitolului IV, după articolul 155.

Art. IV. - Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților, cu modificările și completările adoptate prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o nouă numerotare.