autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru completarea punctului 12 al articolului 45 din Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Acte care menționează acest act:

Adunarea Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Punctul 12 al articolului 45 din Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 87 din 28 iunie 1990, se completează după cum urmează:

„- audierea persoanelor propuse a fi numite în funcția de ambasador al României în străinătate, în urma căreia dă un aviz consultativ.”