autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea punctului 11 al articolului 45 din Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Acte care menționează acest act:

Adunarea Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Punctul 11 al articolului 45 din Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 87 din 28 iunie 1990, se modifică și va avea următorul cuprins:

„11. Comisia pentru apărarea și asigurarea ordinii publice

  • apărare, ordine publică, probleme legate de siguranța statului.”