autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Universității „1 Decembrie” Alba Iulia
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, începând cu anul universitar 1991/1992, Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia, județul Alba; în profilul și structura acesteia vor funcționa două specializări: istorie și teologie - asistență socială.

Art. 2. - Profilul și structura Universității „1 Decembrie” vor fi stabilite de Ministerul Învățământului și Științei, împreună cu factorii interesați.

Art. 3. - Ministerul Învățământului și Științei va acoperi din bugetul propriu aprobat pe anul 1991, cheltuielile privind înființarea și funcționarea universității în acest an.