autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la plata salariilor unor specialiști care lucrează în cooperativele agricole
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Salariile specialiștilor agricoli - ingineri agronomi, horticoli, zootehniști, economiști -, care răspund de desfășurarea în bune condiții a activității de producție și economico-financiare a unor sectoare și ferme agricole din cadrul cooperativelor agricole de producție în curs de lichidare, vor fi suportate din cheltuielile de producție ale unităților respective.

Art. 2. - Salariile juriștilor care acordă asistență juridică cooperativelor agricole în curs de lichidare, stabiliți de direcțiile generale pentru agricultură și alimentație cu avizul prefecturilor, se vor plăti, în perioada 1 iulie - 31 decembrie 1991, din încasările obținute ca urmare a lichidării patrimoniului cooperativelor agricole de producție.

Art. 3. - Plata salariilor, contribuției privind asigurările sociale, cotei de șomaj și compensațiilor bănești aferente personalului prevăzut la art. 1 și 2 se va face de către direcțiile generale județene pentru agricultură și alimentație, din sumele încasate în acest scop de la cooperativele agricole.

Salariile acestor specialiști se vor stabili în conformitate cu art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991 și vor fi plătite cu prioritate.