autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modul de impunere a veniturilor realizate din drepturi de autor ale artiștilor plastici
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Prevederile articolului 8 alineatul ultim din H.C.M. nr. 545/1970 se modifică, având următorul cuprins:

„Veniturile impozabile din drepturi de autor ale artiștilor plastici profesioniști, membri ai Uniunii artiștilor plastici și Fondului plastic, se determină prin scăderea din veniturile brute realizate a unei cote forfetare de cheltuieli de 50%.

În cazul lucrărilor de artă monumentală, pentru determinarea venitului impozabil din drepturi de autor, din venitul brut realizat se pot scădea cheltuielile efective, pe bază de documente justificative."