autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență Republicii Moldova
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea diminuării efectelor negative ale calamităților naturale produse în luna iulie 1991, se acordă Republicii Moldova un ajutor de urgență, constând în produse și materiale, în valoare de 92,4 mil. lei, în conformitate cu lista prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, la care se adaugă cheltuielile de transport aferente.

Art. 2. - Finanțarea ajutorului se asigură de către Ministerul Economiei și Finanțelor din rezerva bugetară pe anul 1991 la dispoziția Guvernului.

Ministerul Economiei și Finanțelor va plăti furnizorilor contravaloarea efectivă a produselor și materialelor în limita sumelor prevăzute în anexă.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Lista produselor și materialelor ce urmează a fi acordate cu titlu de ajutor Republicii Moldova
Produsul, materialul
U.M.
Cantitatea
Vaoare
(mii lei)
1. Autogredere buc. 5 12.500
2. Excavatoare (cu capacitatea cupei de 0,8-1 mc) buc. 5 17.000
3. Buldozere (45-65 CP) buc. 5 10.000
4. Rulou compresor autopropulsat (8-14 t) buc. 3 7.800
5. Autobetonieră 5,5 mc buc. 5 10.000
6. Autoîncărcător 1,5 t buc. 5 10.000
7. Ciment mii tone 5 15.000
8. Conducte de apă și gaz
din care:
tone 100 4.000
- Ø   50 mm tone 40
- Ø   65 mm tone 28
- Ø   80 mm tone 18
- Ø 100 mm tone 14
9. Oțel beton
din care:
tone 200 4.340
- Ø 12 mm tone 116
- Ø 14 mm tone 63
- Ø 16 mm tone 21
10. Cărămizi cromomagnezitice tone 50 1.760
Total 92.400