autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încetarea activității Institutului român pentru sondarea opiniei publice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ca urmare a înființării Societății comerciale I.R.S.O.P. - S.R.L., Institutul român pentru sondarea opiniei publice (I.R.S.O.P.), înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 28/1990, își încetează activitatea.

Art. 2. - Activul și pasivul institutului care se desființează vor fi preluate de către Administrația patrimoniului protocolului de stat - regie autonomă.