autentificare cu OpenID
Hotărâre privind declararea ca demisionat din funcție a unui deputat
  • semnat: p. Președintele Adunării Deputaților, Ionel Roman
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se declară demisionat din funcția de deputat în circumscripția electorală nr. 3 Argeș domnul Nicolae Olteanu, prin aplicarea prevederilor art. 151 și art. 153 alin. 2 din Regulamentul Adunării Deputaților.