autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui deputat
  • semnat: p. Președintele Adunării Deputaților, Ionel Roman
În temeiul art. 165 din Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Adunarea Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Aurel Puiu, deputat în circumscripția electorală nr. 35 Teleorman, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.