autentificare cu OpenID
Hotărâre privind editarea monitorului oficial al județului și al municipiului București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prefecturile și Primăria municipiului București vor edita, trimestrial, monitorul oficial al județului și, respectiv, al municipiului București.

Art. 2. - În monitorul oficial al județului sau al municipiului București se vor publica:

a) deciziile și celelalte acte cu caracter normativ emise de prefecturi sau de Primăria municipiului București;

b) actele cu caracter normativ ale organelor locale de specialitate ale administrației de stat care funcționează la nivelul județelor și al municipiului București;

c) deciziile cu caracter normativ ale primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului București și orașelor;

d) indexul legilor, decretelor și hotărârilor Guvernului, cu caracter normativ, publicate în Monitorul Oficial al României;

e) alte publicații și anunțuri care trebuie cunoscute de cetățenii din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 3. - Alcătuirea materialelor pentru publicarea în monitorul oficial va fi asigurată de un colectiv redacțional format din specialiști, sub conducerea secretarului prefecturii sau al Primăriei municipiului București, după caz, constituit prin decizia organului local al administrației de stat respectiv.

Art. 4. - Monitorul oficial va avea formatul de 15/21 cm.

În județele în care minoritățile naționale au o pondere însemnată în cadrul populației, monitorul oficial se poate edita și în limba maternă a acestora.

Art. 5. - Monitorul oficial se difuzează primăriilor, organelor locale de specialitate ale administrației de stat din județ și, respectiv, din municipiul București, precum și unităților subordonate acestora.

Monitorul oficial al județului sau al municipiului București poate fi difuzat și altor persoane juridice și fizice, contra cost.

Art. 6. - Monitorul oficial va fi transmis, în termen de 10 zile de la editare, la Direcția Generală pentru Administrație Locală din cadrul Secretariatului general al Guvernului.

Art. 7. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 535 din 16 martie 1968 cu privire la editarea buletinului oficial al Consiliului popular al municipiului București și a buletinelor oficiale ale consiliilor populare județene se abrogă.