autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu asigurarea locuințelor și altor clădiri aparținând persoanelor fizice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Ținând seama de efectele grave ale cutremurelor de pământ succesive ce au avut loc în luna iulie 1991 în unele județe din vestul țării, aceste cutremure se asimilează cu cele pentru care, potrivit dispozițiilor legale, se pot acorda despăgubiri în cadrul asigurărilor prin efectul legii.

Se autoriză Societatea comercială „Asigurarea Românească” - S.A. să acorde despăgubiri, pentru pagubele provocate de cutremurele menționate la alin. 1, locuințelor și altor clădiri aparținând persoanelor fizice, asigurate prin efectul legii.