autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru refacerea gospodăriilor din satul Buda, afectate de realizarea lacului de acumulare Cornetu-Mihăilești, din Sectorul agricol Ilfov, municipiul București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea reconstruirii gospodăriilor din satul Buda, afectate de realizarea lacului de acumulare Cornetu-Mihăilești, se rectifică poziția nr. 208 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 194/1991, în sensul transmiterii din patrimoniul Societății comerciale S.A.I.C. „Bragadiru” - S.A., în administrarea Primăriei comunei Cornetu, Sectorul agricol Ilfov, municipiul București, a terenurilor în suprafață de 86 hectare, potrivit planului de situație anexat[1].

Terenurile prevăzute la alin. 1 vor fi puse la dispoziția Primăriei comunei Cornetu numai după strângerea recoltei.

Art. 2. - Terenurile în suprafață de 86 hectare vor fi atribuite comunei Cornetu, în vederea refacerii gospodăriilor locuitorilor satului Buda, precum și a realizării lucrărilor publice - drumuri, instalații tehnico-edilitare, dotări social-culturale aferente, în conformitate cu planurile de urbanism aprobate.

  1. Planul de situație va fi transmis unităților interesate.