autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea controlului financiar de stat în ministere și alte organe ale administrației publice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea asigurării legalității, disciplinei financiare și a controlului în legătură cu utilizarea fondurilor bugetare alocate și/sau a capitalului pus la dispoziția agenților economici, Ministerul Economiei și Finanțelor numește câte un reprezentant în toate ministerele și celelalte organe ale administrației publice.

Art. 2. - Reprezentanții prevăzuți la art. 1 sunt salarizați de Ministerul Economiei și Finanțelor și se subordonează ministrului bugetului, veniturilor statului și controlului financiar.

Art. 3. - În cadrul ministerelor și al celorlalte organe ale administrației publice se organizează câte un compartiment de control care verifică legalitatea, oportunitatea și eficiența utilizării fondurilor bugetare alocate și/sau a capitalului pus la dispoziția agenților economici.

Art. 4. - Termenul pentru numirea reprezentanților Ministerului Economiei și Finanțelor, precum și pentru organizarea compartimentelor de control din ministere și celelalte organe ale administrației publice este de 30 de zile.