autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea renunțării la cetățenia română de către unele persoane
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul art. 27 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă renunțarea la cetățenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat renunțarea la cetățenia română

1. Anghel Florin, născut la data de 20 noiembrie 1961 în București, România, fiul lui Gheorghe și Maria, domiciliat în prezent în Germania, Humboldtstrasse 3, 5600, Wuppertal 2.

2. Sztolarik Emil, născut la data de 19 februarie 1967 în Derna, județul Bihor, România, fiul lui Emil și Maria, domiciliat în prezent în Republica Cehă și Slovacă, Hrusobany Jev.