autentificare cu OpenID
Hotărâre privind majorarea transferului din bugetul administrației centrale de stat la bugetul local al județului Gorj pe anul 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea asigurării fondurilor necesare acordării de ajutoare familiilor sinistrate ca urmare a inundațiilor care au avut loc în luna iunie 1991 în județul Gorj, se majorează transferul, din bugetul administrației centrale de stat la bugetul local al județului Gorj, cu suma de un milion lei, cu acoperire din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 1991.

Art. 2. - Ajutoarele care se vor acorda familiilor sinistrate se vor încadra în plafoanele stabilite și aprobate de Prefectura județului Gorj, în funcție de pagubele pricinuite de inundații.