autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru înlăturarea efectelor seismului care a avut loc în județul Timiș în luna iulie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Pentru refacerea locuințelor, așezămintelor social-culturale și altor clădiri și construcții care au fost afectate de seism în luna iulie 1991, Ministerul Industriei va lua măsuri în vederea aprovizionării cu prioritate a județului Timiș cu materiale de construcții, în cantitățile și localitățile prevăzute în anexă.

(2) Materialele de construcții, livrate populației în condițiile prevăzute la alin. 1, vor fi scutite de plata impozitului pe circulația mărfurilor.

Art. 2. - Populația din zona sinistrată va beneficia, cu prioritate, de credite acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni pentru construcția de locuințe, în condițiile legii.

Art. 3. - Se suplimentează transferul din bugetul administrației centrale de stat la bugetul județului Timiș, pe anul 1991, cu suma de 29 milioane lei, pentru repararea drumurilor comunale din zonă pe o distanță de 38,4 km, cu acoperire din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 4. - Ministerul Învățământului și Științei va dispune măsurile necesare ca, în cadrul fondurilor aprobate pe anul 1991 pentru cheltuielile de capital, să asigure suma de 13 milioane lei pentru terminarea școlii din comuna Banloc și 9 milioane lei pentru construirea școlii din satul Ofsenița.

Art. 5. - Ministerul Comunicațiilor, prin Regia telecomunicațiilor „Romtel”, va asigura în cadrul fondurilor aprobate pe anul 1991 refacerea legăturilor telefonice între comunele Banloc și Ciacova, cu satele aparținătoare.

Art. 6. - Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Culturii și Prefectura județului Timiș vor asigura, în limita fondurilor aprobate de la buget în anul 1991, cheltuielile pentru expertize, studii și proiecte necesare obiectivelor social-culturale și monumentelor istorice afectate de seism, prin modificarea listelor de investiții aprobate pentru anul 1991.

Art. 7. - Ministerul Comerțului și Turismului, pe baza specificațiilor prezentate de Prefectura județului Timiș, va suplimenta, în trimestrul III/1991, repartițiile și cotele de zahăr, ulei, pâine, făină, orez și alte produse alimentare de primă necesitate.


[modificare] Anexă

Necesar de materiale
Nr. crt. Denumire material U.M. Total Deta Banloc Ciacova
1. Ciment t 960 300 550 100
2. Var praf t 760 350 350 60
3. Ipsos t 90 50 30 10
4. Humă t 100 100 - -
5. Cărămidă normală mii buc. 2.290 500 1.740 50
6. Bolțari beton mii buc. 100 100 - -
7. Plasă rabiț t 57 50 2 5
8. Nisip mc 5.450 5.000 450 -
9. Balast mc 3.180 3.000 180 -
10. Țiglă profilată mii buc. 750 250 480 20
11. Țiglă solzi mii buc. 980 200 720 60
12. Olane mii buc. 18 15 2 1
13. Oțel beton (Ø 8, 10, 16) t 55 50 5 -
14. Sârmă zincată (1 mm) t 10 10 - -
15. Lăteți cherestea brad mii ml 35 5 20 10
16. Grinzi (12×24) mc 200 50 150 -
17. Corni (6×12) mc 200 100 100 -
18. Scândură mc 300 200 100 -
19. Cuie (60×4) kg 1.500 1.000 500 -
20. Cuie (70) kg 1.000 - - 1.000
21. Cuie (120) kg 200 - - 200
22. Cuie (150) kg 2.000 1.500 500 -
23. Cuie (200) kg 2.000 1.500 500 -
24. Vopsea ulei t 10,3 10 0,3 -
25. Folie polietilenă mii mp 10 10 - -
26. Sticlă (3 mm) mp 5.700 5.000 700 -
27. Elemente sprijin cherestea esență tare mc 50 50 - -
28. Plăci PAL mc 50 50 - -
29. Panouri cofraj 2×0,6 m mii mc 5 5 - -
30. Uși STAS 2,10×1,0 buc. 220 100 120 -
31. Ferestre buc. 340 100 240 -
32. Conductori electrici 3 fire INTENC mii ml 8 5 3 -
33. Conductori 3 fire mii ml 15 10 5 -
34. Doze mii buc. 3 2 1 -
35. Doze ramificate mii buc. 3 2 1 -
36. Becuri 75 W mii buc. 15 10 5 -
37. Becuri 100 W mii buc. 15 10 5 -
38. Prize simple buc. 1.000 500 500 -
39. Prize shuko buc. 1.500 1.000 500 -
40. Întrerupătoare buc. 1.500 1.000 500 -
41. Bitum izolație t 60 50 10 -
42. Carton asfaltat mp 12.000 10.000 2.000 -
43. Parchet mp 5.000 5.000 - -
44. Scânduri dușumele mp 7.000 5.000 2.000 -
45. Tablă zincată (0,7 mm) t 30 15 15 -
46. Tablă neagră (1 mm) t 20 10 10 -
47. Țeavă neagră (Ø 70) t 25 15 10 -
48. Țeavă neagră (Ø 108) t 25 15 10 -
49. Țeavă zincată izolații (1/2, 3/4, 1") ml 2.000 1.000 1.000 -
50. Tub azbociment (Ø 200) ml 1.000 1.000 - -
51. Tub beton (Ø 350) ml 1.000 1.000 - -
52. Cort comun buc. 9 4 5 -
53. Cort familial buc. 38 10 20 8
54. Scoabe buc. 7.000 2.000 5.000 -